İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri

 1. Eğitim Hayat Kurtarır!
 2. Uzman Eğitimcileri ile Tetkik OSGB çalışanlarınıza en iyi şekilde iş güvenliği ve sağlığı eğitimlerini vermeyi ilke edinmiştir.
 3. 05.2013 tarihli Çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usül ve esasları hakkındaki yönetmeliğe göre iş yerlerinde verilmesi zorunlu olan eğitimlerin verilme şekilleri…
MADDE 13 – (1) ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİ;
 • İşyerinde görevli iş güvenliği uzmanları ile işyeri hekimleri tarafından,
 • İşçi, işveren ve kamu görevlileri kuruluşları veya bu kuruluşlarca kurulan eğitim vakıfları ve ortaklaşa oluşturdukları eğitim merkezleri, üniversiteler, kamu kurumlarının eğitim birimleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ile Bakanlıkça yetkilendirilmiş eğitim kurumları ve ortak sağlık ve güvenlik birimleri tarafından,

Bu yönetmeliğe göre ve yapılmış olan risk değerlendirmelerine göre oluşan tehlike ve riskler ışığında 1 yıl süreli bir eğitim planı yapılması gerekmektedir bu eğitim planına göre:

MADDE 11 – (1) ÇALIŞANLARA VERİLECEK EĞİTİMLER, ÇALIŞANLARIN İŞE GİRİŞLERİNDE VE İŞİN DEVAMI SÜRESİNCE BELİRLENEN PERİYOTLAR İÇİNDE;
 • Az tehlikeli işyerleri için en az sekiz saat,
 • Tehlikeli işyerleri için en az on iki saat,
 • Çok tehlikeli işyerleri için en az on altı saat olarak her çalışan için düzenlenir.

EĞİTİM KONULARI

GENEL KONULAR
 • Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler,
 • Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları,
 • İşyeri temizliği ve düzeni,
 • İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
SAĞLIK KONULARI
 • Meslek hastalıklarının sebepleri,
 • Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
 • Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri,
 • İlkyardım
TEKNİK KONULAR
 • Uygun risk metodunun seçilmesi ve risk seviyeleri
 • Risk ve tehlikelerin tanımı
 • Risk ve tehlike yönetimi
 • İşletmenizde var olan ve olabilecek risklerin analizi
 • Risk yönetimi ile ilgili organizasyonun oluşturulması
 • İş yeri risk kontrol sistemlerinin kurulması
 • Risk analiz ekiplerinin kurulması
 • Belirlenen risklere karşı gerekli tedbirlerin ele alınması ve uygulanması
 • Risk yönetimi için etkin kontrol ve denetim mekanizmasının işletme içerisinde uygulanabilir ve işler olması

Yukarıdaki başlıklar esas olmak kaydı ile iş yerinin özel risklerine göre de belirlenecek konularda verilmesi zorunludur

Tetkik OSGB olarak bizleri çalışma ortağı seçmeniz durumunda iş yerlerinizde görevlendirilecek iş güvenliği uzmanlarımız ve iş yeri hekimlerimiz bu hizmeti sözleşme içeriğinde ve her hangi bir ekstra ücret talep etmeden vermeyi taahhüt etmektedir.

Top