ÇALIŞMA SÜRESİ HESAPLAMA

İş Güvenliği Uzmanını Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz.

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

Hangi Uzmanlık Sınıfları Hizmet Verebilir?

C (A ve B sınıfı uzmanlarda bakabilir)

B, C (A sınıfı uzmanlarda bakabilir)

A, B (Tam süreli A veya B sınıfı uzman tanımlanırsa C sınıfı uzman da tanımlanabilir)

Süre (saat)

İş Güvenliği Uzmanı Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İş güvenliği uzmanı süre hesaplaması 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 20 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 40 dakika.
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.
İşyeri Hekimini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz

Şirketinizin Tehlike Sınıfı

Süre (saat)

Az Tehlikeli

Tehlikeli

Çok Tehlikeli

İşyeri Hekimi Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

İşyeri hekimi süre hesaplaması 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesine göre yapılır.

Bu maddeye göre,

  • Az tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 5 dakika.
  • Tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 10 dakika.
  • Çok tehlikeli sınıfta yer alanlarda, çalışan başına ayda en az 15 dakika.
işyeri hekimi bulundurmak zorundadır.
Diğer Sağlık Personelini Ayda Kaç Saat Çalıştırmakla Yükümlüsünüz?

Diğer Sağlık Personeli Süre Hesaplaması Nasıl Yapılıyor?

Çok Tehlikeli sınıfta yer alan,

  • Çalışan sayısı 1 - 49 kişi olan işyerlerinde en az 10 dakika.
  • Çalışan sayısı 50 - 249 kişi olan işyerlerinde en az 15 dakika.
  • Çalışan sayısı 250'nin üzerinde olan işyerlerinde en az 20 dakika.
diğer sağlık personeli bulundurmak zorundadır.
common.top.text