YANGIN GÜVENLİĞİ

OSGB Hizmetleri

Yangın güvenliği, işyerinde yangının oluşmasını engelleyen ve yangınla mücadele ederek çalışanların ve ortamın güvenliğini sağlayan sistemli çalışmalardır.  1. Yangın çıkması muhtemel yerler belirlenir.
  2. Yangınla mücadele malzemeleri standartlara uygun olarak seçilir.
  3. Acil kaçış yolları belirlenerek gerekli levhalarla işaretlenir.
  4. Yangınla mücadele malzemelerinin tamamı periyodik olarak kontrol edilir.
  5. Acil kaçış yollarının ve yangınla mücadele ekipmanlarının bulunduğu “Acil Kaçış Planı” hazırlanması sağlanır.


Hazırlanan acil durum planının uygulama adımlarının düzenli olarak takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olmak için,


Çok tehlikeli sınıfa giren işyerleri için yılda bir defa, tehlikeli sınıfa giren işyerleri için iki yılda bir defa az tehlikeli sınıfa giren işyerleri için en geç üç yılda bir defa olmak üzere tatbikat yapılır, denetlenir ve gözden geçirilerek gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetler yapılır. Gerçekleştirilen tatbikatın tarihi, görülen eksiklikler ve bu eksikliler doğrultusunda yapılacak düzenlemeleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.


Gerçekleştirilen tatbikat neticesinde varsa aksayan yönler ve kazanılan deneyimlere göre acil durum planları gözden geçirilerek gerekli düzeltmeler yapılır.

Top