OSGB HİZMETLERİ

OSGB Hizmetleri

OSGB’miz profesyonel iş güvenliği uzmanları, işyeri hekimleri ve yardımcı sağlık personelleri ile Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları;

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu ve 5510 Sayılı SGK(Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) açısından değerlendirilerek sizler ile beraber iş yerlerinize taşımaktadır.


6331 sayılı İSG Kanununun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucu iş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda işverene maddi ve manevi tazminat yükü getirmekle beraber iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmezse dahi idare hukuku ve özellikle ceza hukuku(5237 Sayılı kanun) açısından ciddi yaptırımlar yüklemektedir.

6331 sayılı İSG Kanununun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi sonucu iş kazaları ve meslek hastalıkları durumunda işverene maddi ve manevi tazminat yükü getirmekle beraber iş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmezse dahi idare hukuku ve özellikle ceza hukuku(5237 Sayılı kanun) açısından ciddi yaptırımlar yüklemektedir.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin temelini oluşturan ve İlgili 6331 sayılı kanuna bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:

 • İşyerinde İSG Organizasyonunun kurulması, Çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi,
 • İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesini kapsamaktadır.
  • Çalışanların Eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
  • Risk değerlendirmesi yapılarak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi,


Bu kapsamda söz konusu İş Güvenliği Danışmanlık hizmetimiz talepleriniz doğrultusunda 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’ na göre tehlike sınıfı ve çalışan sayısına uygun olarak işyerinize İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirilecektir.

AYRICA YAPILAN SÖZLEŞME VE BİRLİKTELİĞİMİZ SONUCUNDA BU PERSONELLER;

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI;

 • İşyerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması
 • Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel eğitimlerin verilmesi
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak
 • İşyeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • İşyeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak
 • İç Yönetmelik hazırlamak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek
 • Elektrik güvenliği, topraklama tesisatı, parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek

İŞYERİ HEKİMLİĞİ;

 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
Top